logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Pi5 Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických substrátoch

Detail obrázku
Asociácia: Jovibarbo-Sedetum albi, zväz: Alysso alyssoidis-Sedion albi, Trieda: Sedo-Scleranthetea
Pionierske spoločenstvo na skeletnatom až sutinovom vápencovom substráte s dominanciou rozchodníka bieleho (Sedum album). Vo vlhkých rokoch majú zvýšenú pokryvnosť jednoročné rastliny ako napr. lúčovka veľkokvetá (Orlaya grandiflora). Z okolitých xerotermných spoločenstiev preniká do porastu mednička brvitá (Melica ciliata)
Tribeč, Zoborské vrchy, ťažbou narušená hrana lomu Žirany, (520 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.7.2010
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007