logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk7 Psiarkové aluviálne lúky

Detail obrázku
Zväz: Alopecurion pratensis, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Podmáčané lúky lemujúce jelšový porast s hojným výskytom vstavačovca májového (Dactylorhiza majalis) a iskerníka prudkého (Ranunculus acris)
Pohronský Inovec, Obyce, západná časť lúky Pod Škripcom, (600 m n. m.)
Foto: Helena Rosinová, 26.5.2006
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007