logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Pi3 Pionierske porasty na silikátových pôdach

Detail obrázku
Asociácia: Filagini-Vulpietum, zväz: Thero-Airion, trieda: Sedo-Scleranthetea
Pioniersky porast mrvky myšej (Vulpia myuros) osídľuje najčastejšie skeletnaté substráty lomov s kyslými horninami chudobnými na živiny
Malé Karpaty, Vinosady, Trnianska dolina, dno opusteného lomu, (240 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.5.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007