logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls7.1 Rašeliniskové brezové lesíky

Detail obrázku
Zväz: Betulion pubescentis, trieda: Vaccinio-Piceetea
V hustých vankúšoch rašelinníkov rastie breza (Betula pubescens) a krušina jelšová (Frangula alnus) tvoriace rozvolnený lesík v podraste s hojným bezkolencom belasým (Molinia caerulea) a veľmi zriedkavo sa vyskytujúcim druhom páperníkom pošvatým (Eriophorum vaginatum).
Malé Karpaty, Šenkárka nad Limbachom, (570 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 23.5.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007