logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Cephalanthero-Fagetum, podzväz: Cephalanthero-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Detail podrastu podhorskej vápencovej nudálnej bučiny s prilbovkou červenou (Cephalanthera rubra)
Biele Karpaty, Červený kameň, južný svah na úpätí bradla, (625 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 22.6.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007