logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Seslerio-Fagetum, podzväz: Cephalanthero-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Zakrpatená bučina na dolomite s prímesou smreka, javora horského a mukyne, v podraste dominuje ostrevka vápnomilná (Sesleria albicans)
Malá Fatra, Kľačno, strmý svah bočného hrebeňa J od kóty Reváň, (870 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 1.8.2007
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007