logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská

Detail obrázku
Zväz: Sphagno recurvi-Caricion canescentis, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Jesenný aspekt prechodného oligotrofného rašeliniska s bultami ploníkov (Polytrichum sp.), ktoré sú lemované hustým porastom hradzavočervených výtrusnic.
Oravská kotlina, Slaná Voda, (770 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.9.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007