logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská

Detail obrázku
Asociácia: Caricetum goodenowii, zväz: Caricion fuscae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Slatinné lúky v alúviu potoka Ľuboreč s tomkou voňavou (Anthoxanthum odoratum), záružlím močiarnym (Caltha palustris), ostricou čiernou (Carex nigra), ostricou ježatou (C. echinata), pichliačom močiarnym (Cirsium palustre), vstavačovcom májovým (Dactylorhiza majalis), prasličkou riečnou (Equisetum fluviatile), kukučkou lúčnou (Lychnis flos-cuculi), iskerníkom prudkým (Ranunculus acris)
Ostrôžky, Ábelová, alúvium potoka Ľuboreč, (570 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 21.5.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007