logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská

Detail obrázku
Asociácia: Caricetum goodenowii, zväz: Caricion fuscae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Druhovo pestré kosené slatinné lúky s páperníkom úzkolistým (Eriophorum angustifolium), škripinou lesnou (Scirpus sylvaticus), túžobníkom brestovým (Filipendula ulmaria), čerkáčom obyčajným (Lysimachia vulgaris) a vstavačovcom májovým (Dactylorhiza majalis)
Veporské vrchy, Šoltýska, pri osade Močiar, (cca 550 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.5.2010
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007