logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Carici albae-Fagetum, podzväz: Cephalanthero-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Bukový porast v podraste s dominujúcou ostricou bielou (Carex alba)
Veľká Fatra, Harmanec, Prírodná rezervácia Harmanecká tisina, (cca 770 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 19.5.2010
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007