logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Br4 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (Salix elaeagnos)

Detail obrázku
Zväz: Salicion incanae, trieda: Salicetea purpureae
Húštiny s vŕbou sivou (Salix elaeagnos) lemuje na brehu rieky Belá smlz patrsťový (Calamagrostis pseudophragmites) a zriedkavo aj myrikovka nemecká (Myricaria germanica)
Podtatranská kotlina, Podbanské, rieka Belá (930 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 13. 8. 2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007