logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Br4 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (Salix elaeagnos)

Detail obrázku
Asociácia: Salicetum elaeagno-purpureae, zväz: Salicion incanae, trieda: Salicetea purpureae
Porasty s vŕbou sivou (Salix elaeagnos) na brehu potoka v Ľubochnianskej doline
Veľká Fatra, Ľubochnianska dolina, (785 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 29.7.2014
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007