logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Detail obrázku
Zväz: Arction lappae, trieda: Artemisietea vulgaris
Ruderálne spoločenstvo vysokých viacročných hemikraptofytov s lopúchmi (Arctiumsp.), čakankou obyčajnou (Cichorium intybus), palinou obyčajnou (Artemisia vulgaris) a jačmeňom myším (Hordeum murinum)
Podunajská nížina, Zlaté Moravce, stanica SAD, (194 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, júl 1999
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007