logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Dictamno-Quercetum, zväz: Quercion pubescenti-petrae, trieda: Querco-Fagetea
Teplomilná dubina s dubom plstnatým (Quercus pubescens), na okraji ktorej prevládajú lemové druhy zväzu Geranion sanguinei s jasencom bielym (Dictamnus albus), trebuľkou voňavou (Anthriscus cerefolium), rimbabou chocholíkatou (Pyrethrum corymbosum), palinou pravou (Artemisia absinthium), mliečnikom chvojkovým (Tithymalus cyparissias) a ďalšími teplomilnými druhmi
Malé Karpaty, Devínska Kobyla, PP Devínska lesostep (160 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 17.5.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007