logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy

Detail obrázku
Zväz: Quercion pubescenti-petraeae, trieda: Querco-Fagetea
Jasenec biely (Dictamnus albus) a ranostaj venčený (Coronilla coronata) v podraste duba plstnatého
Malé Karpaty, Plavecký Peter, (310 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 24.05.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007