logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr6 Teplomilné lemy

Detail obrázku
Asociácia: Geranio sanguinei-Dictamnetum albae, zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Vzácne lemové spoločenstvo na žulovom podklade s typickými lemovými druhmi - jasencom bielym (Dictamnus albus), pakostom krvavým (Geranium sanguineum), ďatelinou alpínskou (Trifolium alpestre), jahodou trávnicovou (Fragaria viridis) a ďalšími teplomilnými druhmi - trebuľkou voňavou (Anthriscus cerefolium), kosáčikom obyčajným (Falcaria vulgaris), palinou pravou (Artemisia absinthium), mliečnikom chvojkovým (Tithymalus cyparissias)
Malé Karpaty, Devínska Kobyla, PP Devínska lesostep (180 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 17.5.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007