logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr6 Teplomilné lemy

Detail obrázku
Asociácia: Origano vulgaris-Vincetoxicetum hirundinariae, zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Vzorový porast asociácie opísanej v Českej republike. Dominantný je luskáč lekársky (Vincetoxicum hirundinaria), ojedinele sa vyskytuje tiež pakost krvavý (Geranium sanguineum), silenka obyčajná (Silene vulgaris), kokorík voňavý (Polygonatum odoratum) alebo zbehovec ženevský (Ajuga genevensis)
Štiavnické vrchy, Banská Štiavnica (710 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 30.5.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007