logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Detail obrázku
Asociácia: Sagino-Bryetum argentei, zväz: Saginion procumbentis, trieda: Polygono arenastri-Poetea annuae
Zošľapované spoločenstvo s machovičkou položenou (Sagina procumbens) v štrbinách mestskej dlažby
Štiavnické vrchy, Banská Štiavnica, Radničné nám. (630 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 29.5.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007