logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

BRP08a Vegetácia prirodzených bahnitých až piesočnatých brehov riek

Detail obrázku
Asociácia: Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati, zväz: Bidention tripartitae, trieda: Bidentetea tripartitae
Spoločenstvo jednoročných druhov na bahnistých náplavách na okraji vodnej nádrže je tvorené predovšetkým dominantami - štiavcom prímorským (Rumex maritimus) a mrlíkom červeným (Chenopodium rubrum). Porast je sukcesne ovplyvnený šírením pálky úzkolistej (Typha angustifolia) a vŕby bielej (Salix alba)
Podunajská nížina, VN Slepčany (170 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.9.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007