logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X10 Porasty ruderalizovaných bahnitých brehov

Detail obrázku
Zväz: Bidention tripartiti, trieda: Bidentetea tripartiti
Spoločenstvo jednoročných rastlín na vlhkom bahnitom dne vodnej nádrže. V hustom poraste dominujú horčiak štiavolistý (Persicaria lapathifolia), mrlík červený (Chenopodium rubrum) a dvojzub listnatý (Bidens frondosa) i dvojzub trojdielny (Bidens tripartita)
Podunajská nížina, Žitavská pahorkatina, VN Kolíňany (177 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.9.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007