logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Calamagrostio arundinaceae-Fagetum, zväz: Luzulo-Fagion, trieda: Querco-Fagetea
Kyslá horská bučina s dominujúcim smlzom trsťovníkovitým (Calamagrostis arundinacea) v bylinnej vrstve
Slovenské rudohorie, Henclová, (1130 m n. m.)
Foto: Richard Hrivnák, 7. 8. 2012
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007