logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Luzulo-Fagetum, zväz: Luzulo-Fagion, trieda: Querco-Fagetea
Kyslá bučina s čučoriedkou obyčajnou (Vaccinium myrtillus)
Veľká Fatra, Stankovany, Kopa, (740 m n. m.)
Foto: Richard Hrivnák, 18. 7. 2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007