logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy

Detail obrázku
Asociácia: Matteuccio-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion incanae, trieda: Querco-Fagetea
Jelšina v podraste s dominantným perovníkom pštrosím (Matteuccia struthiopteris)
Drienčanský kras, PR Alúvium Blhu, (270 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.5.2014
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007