logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

V08 Spoločenstvá bylín a šachorín eutrofných mokradí s kolísajúcou vodnou hladinou

Detail obrázku
Asociácia: Eleocharito palustris-Alismatetum lanceolati, zväz: Oenanthion aquaticae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Rozvoľnené porasty žabníka kopijovitého (Alisma lanceolatum) v plytkých zavodnených zníženinách v alúviu Ipľa
Ipeľská kotlina, Ipeľské Predmostie, (126 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 16.5.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007