logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X8 Porasty inváznych neofytov

Detail obrázku
Spoločenstvo s Rumex patientia, trieda: Galio-Urticetea
Ruderálne spoločenstvo s dominantným inváznym štiavcom špenátovým (Rumex patientia) na opustenom poli v poraste ovsíka obyčajného (Arrhenatherum elatius)
Nitra, Šindolka, (160 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.6.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007