logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Detail obrázku
Asociácia: Chenopodietum botryos, zväz: Salsolion ruthenicae, trieda: Stellarietea mediae
V spoločenstve s mrlíkom strapcovým (Chenopodium botrys) sa vyskytuje aj turanec kanadský (Erigeron canadensis) a prostrátne rastliny stavikrvu vtáčieho (Polygonum aviculare)
Malé Karpaty, Lošonec, lom SZ od obce, (320 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 23.9.2010
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007