logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Detail obrázku
Asociácia: Echio-Melilotetum, zväz: Dauco-Melilotion, trieda: Artemisietea vulgaris
Teplomilné ruderálne spoločensto s hadincom obyčajným (Echium vulgare) a komonicou lekárskou (Melilotus officinalis) na nádvorí zrúcanín hradu
Fiľakovo, Fiľakovský hrad (205 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.5.2011
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007