KAPITOLA I. HIERARCHICKÉ ÚROVNE TAXÓNOV


Článok 3

3.1. Základné hierarchické úrovne taxónov v zostupnom poradí sú: ríša (regnum), oddelenie alebo kmeň (divisio, phylum), trieda (classis), rad (ordo), čeľaď (familia), rod (genus) a druh (species). S výnimkou niektorých fosílnych rastlín (pozri Čl. 3.3) sa teda každý druh dá priradiť do niektorého rodu, každý rod do niektorej čeľade atď.

3.2. Základné hierarchické úrovne nototaxónov (hybridných taxónov) sú hybridný rod [nothogenus] a hybridný druh [nothospecies]. Ide o tie isté hierarchické úrovne ako rod a druh, odlišné sú iba termíny, ktoré označujú hierarchickú úroveň a poukazujú na ich hybridný charakter (pozri Dodatok I).

3.3. Pretože doklady, na základe ktorých sú niektoré druhy fosílnych rastlín založené, sú fragmentárne, rody, ku ktorým sa tieto druhy priraďujú, sa nedajú zaradiť do nijakej čeľade, ale možno ich zaradiť do niektorého z taxónov vyššej hierarchickej úrovne. Takéto rody sú známe ako morfologické rody (forma-genera).


Príklad 1. Morfologické rody: Dadoxylon Endl. (Coniferopsida), Pecopteris (Brongn.) Sternb. (Pteridopsida), Stigmaria Brongn. (Lepidodendrales), Spermatites Miner (semenné rastliny).

Príklad 2. Nasledujúce rody však nie sú morfologickými rodmi: Lepidocarpon D. H. Scott (Lepidocarpaceae), Mazocarpon M. J. Benson (Sigillariaceae), Siltaria Traverse (Fagaceae).

Poznámka 1. Čl. 59 sa zaoberá morfologickými taxónmi pre nepohlavné formy (anamorfy) určitých pleomorfických húb v akejkoľvek hierarchickej úrovni.


3.4. Rovnako ako v prípade pleomorfických húb predpisy Kódu nebránia uverejneniu a používaniu mien morfologických rodov fosílií.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah