KAPITOLA III. NOMENKLATÚRA TAXÓNOV PODĽA ICH HIERARCHICKEJ ÚROVNE

SEKCIA 5. MENÁ TAXÓNOV V HIERARCHICKÝCH ÚROVNIACH NIŽŠÍCH NEŽ DRUH (VNÚTRODRUHOVÉ TAXÓNY)


Článok 27

27.1. Posledné epiteton v mene vnútrodruhového taxónu nesmie opakovať nezmenené epiteton správneho mena druhu, ku ktorému sa tento taxón priraďuje, pokiaľ obe mená nemajú ten istý typ.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah