KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 1. PODMIENKY A DÁTUMY ÚČINNÉHO UVEREJNENIA


Článok 29

29.1. Účinné uverejnenie v zmysle tohto Kódu sa uskutočňuje iba distribúciou materiálov zhotovených tlačou (predajom, výmenou alebo darom) širokej verejnosti, alebo aspoň botanickým inštitúciám s knižnicami, ktoré sú všeobecne prístupné botanikom. Neuskutočňuje sa oznámením nových mien na verejných schôdzach, umiestnením mien v zbierkach alebo záhradách prístupných verejnosti, vydaním mikrofilmových snímok rukopisov, strojopisov alebo iného neuverejneného materiálu.


Príklad 1. Cusson oznámil ustanovenie rodu Physospermum v prednáške prednesenej v roku 1770 v Société des Sciences de Montpellier a neskôr, v roku 1782 alebo 1783 v prednáške v Société de Médecine de Paris, ale jeho účinné uverejnenie sa datuje až rokom 1787 (in Hist. Soc. Roy. Méd. 5(1): 279).


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah