KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 2. PODMIENKY A DÁTUMY PLATNÉHO UVEREJNENIA MIEN


Článok 38

38.1. Aby bolo meno nového taxónu fosílnych rastlín v úrovni druhu a nižšej od 1. januára 1912 platne uverejnené, musí byť sprevádzané okrem opisu alebo diagnózy aj ilustráciou či vyobrazením znázorňujúcim podstatné znaky alebo odkazom na predtým účinne uverejnenú ilustráciu či vyobrazenie.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah