KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 2. PODMIENKY A DÁTUMY PLATNÉHO UVEREJNENIA MIEN


Článok 39

39.1. Aby bolo meno nového taxónu nefosílnych rias v úrovni druhu alebo nižšej od 1. januára 1958 platne uverejnené, musí byť okrem latinského opisu alebo diagnózy sprevádzané aj ilustráciou či vyobrazením znázorňujúcim rozlišujúce morfologické znaky alebo odkazom na predtým účinne uverejnenú ilustráciu či vyobrazenie.


Odporúčanie 39A

39A.1. Ilustrácia alebo vyobrazenie, požadované Čl. 39, by mali byť vyhotovené na základe skutočných dokladových exemplárov, prednostne na základe takých, ktoré zahŕňajú holotyp.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah