KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 2. PODMIENKY A DÁTUMY PLATNÉHO UVEREJNENIA MIEN


Článok 40

40.1. Aby boli mená hybridov v úrovni druhu alebo nižšej s latinskými epitetami platne uverejnené, musia vyhovovať tým istým pravidlám ako mená nehybridných taxónov tej istej hierarchickej úrovne.


Príklad 1. Meno „Nepeta ´ faassenii“ (Bergmans, Vaste Pl. Rotsheesters, ed. 2: 544. 1939, s opisom v holandčine; Lawrence in Gentes Herb. 8: 64. 1949, s diagnózou v angličtine) nie je platne uverejnené, lebo nebolo sprevádzané alebo spojené s latinským opisom alebo diagnózou. Meno Nepeta ´ faassenii Bergmans ex Stearn (1950) je platne uverejnené, lebo bolo sprevádzané latinským opisom.

Príklad 2. „Rheum ´ cultorum“ (Thorsrud & Reisaeter, Norske Plantenavr.: 95. 1948), ktoré je na tomto mieste nomen nudum, nie je platne uverejnené.

Príklad 3. „Fumaria ´ salmonii“ (Druce, List Brit. Pl.: 4. 1908) nie je platne uverejnené, lebo sú tu uvedení iba predpokladaní rodičia F. densiflora ´ F. officinalis.

Poznámka 1. K ustanoveniam týkajúcim sa mien hybridov v úrovni rodu alebo jemu podradenej pozri Čl. H.9.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah