DODATOK I

MENÁ HYBRIDOV


Článok H.1

H.1.1. Hybridnosť je označená použitím znamienka násobenia ´ alebo pripojením predpony „notho-“ k termínu, ktorý označuje hierarchickú úroveň taxónu.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah