KAPITOLA VII. PRAVOPIS (ORTOGRAFIA) MIEN A EPITET A GRAMATICKÝ ROD RODOVÝCH MIEN

SEKCIA 2. GRAMATICKÝ ROD RODOVÝCH MIEN


Článok 62

62.1. Rodové meno zostáva v gramatickom rode určenom botanickou tradíciou bez ohľadu na klasický spôsob použitia alebo autorov pôvodný spôsob použitia. Rodové meno bez botanickej tradície zostáva v gramatickom rode určenom jeho autorom.


Poznámka 1. Botanická tradícia zvyčajne ponecháva klasický gramatický rod gréckych alebo latinských slov, ak sa dobre vžil.

*Príklad 1. V súlade s botanickou tradíciou sa musia Adonis L., Atriplex L., Diospyros L., Hemerocallis L., Orchis L., Stachys L. a Strychnos L. považovať za mená ženského rodu, zatiaľ čo Lotus L. a Melilotus L. sa musia považovať za mená mužského rodu. Meno Eucalyptus L'Hér., ktoré nemá botanickú tradíciu, zostáva v ženskom gramatickom rode určenom jeho autorom. Hoci koncovky mien Cedrus Trew a Fagus L. naznačujú mužský gramatický rod, tieto mená sa tradične považovali za mená ženského rodu (podobne ako väčšina ostatných klasických mien stromov), a teda zostávajú v tomto gramatickom rode. Podobne meno Rhamnus L. je ženského rodu, hoci mu Linné určil mužský rod. Phyteuma L. (str.), Sicyos L. (m.) a Erigeron L. (m.) sú ďalšie mená, pre ktoré botanická tradícia znovu zaviedla klasický gramatický rod napriek tomu, že Linné zvolil inú možnosť.


62.2. Zložené rodové mená preberajú gramatický rod posledného slova v prvom páde v zloženom slove. Ak sa ale zmení koncovka, zmení sa podľa nej aj gramatický rod.


Príklad 2. Zložené rodové mená, v ktorých je zmenená koncovka posledného slova: Stenocarpus R. Br., Dipterocarpus C. F. Gaertn. a všetky ostatné zložené mená končiace sa gréckym -carpos (alebo -carpus) v mužskom rode, napr. Hymenocarpos Savi, sú mužského gramatického rodu; tie, ktoré sa končia na -carpa alebo -carpaea, sú ženského gramatického rodu, napr. Callicarpa L. a Polycarpaea Lam.; tie, ktoré sa končia na -carpon, -carpum alebo -carpium, sú stredného gramatického rodu, napr. Polycarpon L., Ormocarpum P. Beauv. a Pisocarpium Link.

  1. Zložené mená zakončené na -codon, -myces, -odon, -panax, -pogon, -stemon a iné slová v mužskom rode sú mužského gramatického rodu.

Príklad 3. Bez ohľadu na to, že rodové mená Andropogon L. a Oplopanax (Torr. & A. Gray) Miq. boli pôvodne považované ich autormi za mená stredného rodu, sú mužského gramatického rodu.

  1. Zložené mená zakončené na -achne, -chlamys, -daphne, -mecon, -osma (moderná transkripcia gréckeho slova ženského rodu osmę) a iné slová v ženskom rode sú ženského gramatického rodu. Výnimka platí pri menách zakončených na -gaster, ktoré by, prísne vzaté, mali byť ženského rodu, ale v súlade s botanickou tradíciou sa považujú za mená mužského rodu.

Príklad 4. Bez ohľadu na to, že rodové mená Dendromecon Benth. a Hesperomecon Greene boli pôvodne považované za mená stredného rodu, sú ženského gramatického rodu.

  1. Zložené mená zakončené na -ceras, -dendron, -nema, -stigma, -stoma a iné slová v strednom rode sú stredného gramatického rodu. Výnimka platí pri menách zakončených na - anthos (alebo -anthus) a -chilos (-chilus alebo -cheilos), ktoré by mali byť stredného rodu, pretože taký je rod gréckych slov anthos a cheilos, ale v súlade s botanickou tradíciou sa považujú za mená mužského rodu.

Príklad 5. Bez ohľadu na to, že Aceras R. Br. a Xanthoceras Bunge boli pri prvom uverejnení považované za mená ženského rodu, sú stredného gramatického rodu.


62.3. Voľne utvorené rodové mená, ľudové mená alebo prídavné mená použité ako rodové mená, ktorých gramatický rod nie je zreteľný, preberajú gramatický rod určený ich autormi. Ak pôvodný autor gramatický rod neuviedol, môže ho zvoliť ďalší z autorov, a ak bola jeho voľba účinne uverejnená (Čl. 29, 30, 31), má byť prijatá.


Príklad 6. Taonabo Aubl. (1775) je ženského gramatického rodu: Aubletove dva druhy boli T. dentata a T. punctata.

Príklad 7. Meno Agati Adans. (1763) bolo uverejnené bez uvedenia gramatického rodu; Desvaux (in J. Bot. Agric. 1: 120. 1813), prvý nasledujúci autor, ktorý prijal toto meno v účinne uverejnenom texte, určil preň ženský gramatický rod. Jeho voľba sa musí prijať.

Príklad 8. Pôvodný gramatický rod mena Manihot Mill. (1754), ako je zreteľné z niektorých druhových polynómov, bol ženský; Manihot sa musí preto považovať za meno ženského gramatického rodu.


62.4. Rodové mená zakončené na -anthes, -oides alebo -odes sa považujú za mená ženského rodu a rodové mená zakončené na -ites sa považujú za mená mužského rodu bez ohľadu na rod, ktorý im určil pôvodný autor.


Odporúčanie 62A

62A.1. Ak je rod rozdelený do dvoch alebo viacerých rodov, gramatický rod nového rodového mena alebo mien by mal byť rovnaký ako pri rode, ktorého meno sa ponecháva.


Príklad 1. Keď je rod Boletus L.: Fr. rozdelený, gramatický rod nových rodových mien by mal byť mužský: Xerocomus Quél. (1887), Boletellus Murrill (1909) atď.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah