DODATOK I

MENÁ HYBRIDOV


Článok H.2

H.2.1. Hybrid medzi vymenovanými taxónmi sa môže označiť umiestnením znamienka násobenia medzi mená taxónov; celý výraz sa potom nazýva hybridná formula.


Príklad 1. Agrostis L. ´ Polypogon Desf.; Agrostis stolonifera L. ´ Polypogon monspeliensis (L.) Desf.; Salix aurita L. ´ S. caprea L.; Mentha aquatica L. ´ M. arvensis L. ´ M. spicata L.; Polypodium vulgare subsp. prionodes (Asch.) Rothm. ´ subsp. vulgare.


Odporúčanie H.2A

H.2A.1. Zvyčajne sa uprednosťnuje umiestnenie mien alebo epitet vo formule v abecednom poradí. Smer kríženia sa môže označiť symbolmi pohlavia vo formule alebo umiestnením ženského rodiča na prvé miesto. Ak sa použije neabecedné poradie, potom by sa mal vysvetliť spôsob usporiadania.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah