DODATOK I

MENÁ HYBRIDOV


Článok H.7

H.7.1. Meno nototaxónu, ktorý je hybridom medzi taxónmi podradenými rodu, je kombináciou epiteta, ktoré je kondenzovanou formulou utvorenou rovnakým spôsobom ako notogenerické meno (meno hybridného rodu) (Čl. H.6.2), s menom rodu.


Príklad 1. Ptilostemon nothosect. Platon Greuter (in Boissiera 22: 159. 1973) zahŕňa hybridy medzi Ptilostemon sect. Platyrhapium Greuter a Ptilostemon Cass. sect. Ptilostemon; Ptilostemon nothosect. Plinia Greuter (in Boissiera 22: 158. 1973) zahŕňa hybridy medzi Ptilostemon sect. Platyrhapium a P. sect. Cassinia Greuter.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah