DODATOK I

MENÁ HYBRIDOV


Článok H.8

H.8.1. Ak meno alebo epiteton v mene nototaxónu je kondenzovaná formula (Čl. H.6 a H.7), rodičovské mená použité pri jej tvorení musia byť také, ktoré sú správne v príslušnom vymedzení, postavení a hierarchickej úrovni prijatej pre rodičovské taxóny.


Príklad 1. Ak je rod Triticum L. z taxonomických dôvodov chápaný tak, že zahŕňa Triticum (s. str.) a Agropyron Gaertn., a ak je rod Hordeum L. chápaný tak, že zahŕňa Hordeum (s. str.) a Elymus L., potom hybridy medzi Agropyron a Elymus, ako aj medzi Triticum (s. str.) a Hordeum (s. str.) sú umiestnené v tom istom hybridnom rode ´Tritordeum Asch. & Graebn. (1902). Avšak ak je rod Agropyron oddelený od rodu Triticum, hybridy medzi Agropyron a Hordeum (s. str. alebo s. lat.) sú umiestnené v hybridnom rode ´Agrohordeum A. Camus (1927). Podobne ak je rod Elymus oddelený od rodu Hordeum, hybridy medzi Elymus a Triticum (s. str. alebo s. lat.) sú umiestnené v hybridnom rode ´Elymotriticum P. Fourn. (1935). Ak sú aj Agropyron, aj Elymus hodnotené v úrovni rodu, hybridy medzi nimi sú umiestnené v hybridnom rode ´Agroelymus A. Camus (1927); hybridný rod ´Tritordeum je potom obmedzený na hybridy medzi Hordeum (s. str.) a Triticum (s. str.) a hybridy medzi rodmi Elymus a Hordeum sú umiestnené v hybridnom rode ´Elyhordeum Mansf. ex Tsitsin & Petrova (1955), čo je náhradné meno za ´Hordelymus Bachteev & Darevsk. (1950) non Hordelymus (K. Jess.) K. Jess. (1885).


H.8.2. Mená hybridných rodov zakončené na -ara, ekvivalentné kondenzovaným formulám (Čl. H.6.3, 4) sú použiteľné len pre rastliny, pri ktorých je taxonomicky prijaté, že sú odvodené od vymenovaných rodičov.


Príklad 2. Ak sa Euanthe Schltr. rozoznáva ako samostatný rod, hybridy súčasne zahŕňajúce jeho jediný druh E. sanderiana (Rchb.) Schltr. a tri rody, Arachnis Blume, Renanthera Lour. a Vanda W. Jones ex R. Br., musia byť umiestnené v ´Cogniauxara Garay & H. R. Sweet (1966). Avšak ak je druh E. sanderiana zahrnutý do rodu Vanda, potom sú tie isté hybridy umiestnené v ´Holttumara anon. (1958) (Arachnis ´ Renanthera ´ Vanda).


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah