DODATOK I

MENÁ HYBRIDOV


Článok H.6

H.6.1. Meno hybridného rodu (notogenerické meno) [nothogeneric name] (t.j. meno v hierarchickej úrovni rodu pre hybrid medzi zástupcami dvoch alebo viacerých rodov) je kondenzovaná formula alebo ekvivalent kondenzovanej formuly.

H.6.2. Meno hybridného rodu dvojrodového hybridu je kondenzovaná formula, v ktorej sú mená prijaté pre rodičovské rody skombinované do jedného slova, pričom sa spája prvá časť jedného rodového mena alebo celé toto meno s poslednou časťou druhého rodového mena alebo s celým týmto menom (ale nie obidve mená celé) spojovacou samohláskou alebo bez nej.


Príklad 1. ´Agropogon P. Fourn. (1934) (= Agrostis L. ´ Polypogon Desf.); ´Gymnanacamptis Asch. & Graebn. (1907) (= Anacamptis Rich. ´ Gymnadenia R. Br.); ´Cupressocyparis Dallim. (1838) (= Chamaecyparis Spach ´ Cupressus L.); ´Seleniphyllum G. D. Rowley (1962) (= Epiphyllum Haw. ´ Selenicereus (A. Berger) Britton & Rose).

Príklad 2. Nie ´Crindonna“, ale ´Amarcrinum Coutts (1925) je správne meno pre Amaryllis L. ´ Crinum L. Formulu ´Crindonna“ navrhol Ragionieri (1921) pre ten istý hybridný rod [nothogenus], ale bola vytvorená z rodového mena prijatého pre jedného rodiča (Crinum) a zo synonyma (Belladonna Sweet) rodového mena prijatého pre druhého rodiča (Amaryllis). Pretože formula ´Crindonna“ je v rozpore s Čl. H.6, je v zmysle Čl. 32.1(b) neplatne uverejnená.

Príklad 3. Meno ´Leucadenia Schltr. (1919) je správne meno pre Leucorchis E. Mey. ´ Gymnadenia R. Br., ale pokiaľ je namiesto rodového mena Leucorchis prijaté meno Pseudorchis Ség., správne meno je ´Pseudadenia P. F. Hunt (1971).

Príklad 4. Boivin (1967) uverejnil meno ´Maltea pre rastlinu, ktorú považoval za medzirodový hybrid Phippsia (Trin.) R. Br. ´ Puccinellia Parl. Pretože to nie je kondenzovaná formula, meno sa nemôže použiť pre tento medzirodový hybrid, ktorého správne meno je ´Pucciphippsia Tzvelev (1971). Avšak Boivin uviedol latinský opis aj typ. V dôsledku toho je meno Maltea B. Boivin platne uverejneným rodovým menom a je správne za predpokladu, že jeho typ sa považuje za samostatný rod, a nie za hybridný rod.


H.6.3. Notogenerické meno (meno hybridného rodu) medzirodového hybridu odvodeného od štyroch alebo viacerých rodov sa tvorí z mena osoby, ku ktorému sa pripája koncovka -ara; žiadne takéto meno nesmie presiahnuť osem slabík. Takéto meno sa považuje za kondenzovanú formulu.


Príklad 5. ´Potinara Charlesworth & Co. (1922) (= Brassavola R. Br. ´ Cattleya Lindl. ´ Laelia Lindl. ´ Sophronitis Lindl.).


H.6.4. Notogenerické meno (meno hybridného rodu) trojrodového hybridu je buď (a) kondenzovanou formulou, v ktorej sú skombinované tri mená, prijaté pre rodičovské rody, do jedného slova nepresahujúceho osem slabík; skladá sa z celého jedného mena alebo jeho prvej časti, za ktorým nasleduje celé ďalšie meno alebo akákoľvek jeho časť a celé tretie meno alebo jeho posledná časť (ale nie všetky tri celé mená) s jednou alebo dvoma spojovacími samohláskami alebo bez nich, alebo (b) menom vytvoreným podobne ako meno hybridného rodu odvodeného zo štyroch alebo viacerých rodov, t.j. z mena osoby, za ktorým nasleduje koncovka -ara.


Príklad 6. ´Sophrolaeliocattleya Hurst (1898) (= Cattleya Lindl. ´ Laelia Lindl. ´ Sophronitis Lindl.); ´Vascostylis Takakura (1964) (= Ascocentrum Schltr. ex J. J. Sm. ´ Rhynchostylis Blume ´ Vanda W. Jones ex R. Br.); ´Rodrettiopsis Moir (1976) (= Comparettia Poepp. & Endl. ´ Ionopsis Kunth ´ Rodriguezia Ruiz & Pav.); ´Wilsonara Charlesworth & Co. (1916) (= Cochlioda Lindl. ´ Odontoglossum Kunth ´ Oncidium Sw.).


Odporúčanie H.6A

H.6A.1. Ak je meno hybridného rodu utvorené z mena osoby pripojením koncovky -ara, touto osobou by mal byť prednostne zberateľ, pestovateľ alebo osoba zaoberajúca sa štúdiom príslušnej skupiny.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah