KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 4. VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA CITOVANIA


Odporúčanie 50A

50A.1. Pri citovaní mena, ktoré bolo neplatne uverejnené ako synonymum, by sa mali pripojiť výrazy „ako synonymum [as synonym]“ alebo „pro syn.“

Odporúčanie 50B

50B.1. Pri citovaní nomen nudum by sa malo jeho postavenie označiť pridaním výrazov „nomen nudum“ alebo „nom. nud.“


Príklad 1. Meno „Carex bebbii“ (Olney, Car. Bor.-Am. 2: 12. 1871) uverejnené bez opisu alebo diagnózy by sa malo citovať ako Carex bebbii Olney, nomen nudum (alebo nom. nud.).


Odporúčanie 50C

50C.1. Za citáciou mladšieho homonyma by malo nasledovať meno autora staršieho homonyma, pred ktorým má byť výraz „non“, najlepšie aj s uvedením dátumu uverejnenia. V niektorých prípadoch je vhodné citovať aj akékoľvek ďalšie homonymá, pred ktorými má byť výraz „nec“.


Príklad 1. Ulmus racemosa Thomas in Amer. J. Sci. Arts 19: 170. 1831, non Borkh. 1800; Lindera Thunb., Nov. Gen. Pl.: 64. 1783, non Adans. 1763; Bartlingia Brongn. in Ann. Sci. Nat. (Paris) 10: 373. 1827, non Rchb. 1824 nec F. Muell. 1882.


Odporúčanie 50D

50D.1. Chybné určenia (zámeny) by sa nemali zahŕňať do zoznamu synoným, ale mali by sa uviesť až za nimi. Chybne použité meno by sa malo označiť výrazom „auct. non“, za ktorým by malo nasledovať meno pôvodného autora a bibliografický odkaz na chybné určenie.


Príklad 1. Ficus stortophylla Warb. in Ann. Mus. Congo Belge, B, Bot., ser. 4, 1: 32. 1904. F. irumuënsis De Wild., Pl. Bequaert. 1: 341. 1922. F. exasperata auct. non Vahl: De Wildeman & Durand in Ann. Mus. Congo Belge, B, Bot., ser. 2, 1: 54. 1899; De Wildeman, Miss. Em. Laurent: 26. 1905; Durand & Durand, Syll. Fl. Congol.: 505. 1909.


Odporúčanie 50E

50E.1. Ak je rodové alebo druhové meno prijaté ako nomen conservandum (pozri Čl. 14 a Dodatok IIIa, IIIb), v plnej citácii by sa mala uviesť skratka „nom. cons.“


Príklad 1. Protea L., Mant. Pl.: 187. 1771, nom. cons., non L. 1753; Combretum Loefl. (1758), nom. cons. [= Grislea L. 1753].


50E.2. Ak je žiaduce označiť sankcionované postavenie mien húb prijatých Persoonom alebo Friesom (pozri Čl. 13.1.(d)), za citáciou by sa malo uviesť „: Pers.“ alebo „: Fr.“


Príklad 2. Meno Boletus piperatus Bull. (Herb. France: t. 451, f. 2. 1790) prijal Fries (Syst. Mycol. 1: 388. 1821) a bolo tým sankcionované. Môže sa teda citovať ako B. piperatus Bull.: Fr.


Odporúčanie 50F

50F.1. Keď sa cituje meno so zmenami oproti tvaru, v ktorom bolo pôvodne uverejnené, potom je vhodné pri plných citáciách uvádzať aj jeho presný pôvodný tvar, najlepšie v jednoduchých alebo dvojitých úvodzovkách.


Príklad 1. Pyrus calleryana Decne. (P. mairei H. Lév. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 189. 1913, „Pirus“ ).

Príklad 2. Zanthoxylum cribrosum Spreng., Syst. Veg. 1: 946. 1825, „Xanthoxylon“. (Z. caribaeum var. floridanum (Nutt.) A. Gray in Proc. Amer. Acad. Arts 23: 225, 1888, „Xanthoxylum“ ).

Príklad 3. Spathiphyllum solomonense Nicolson in Amer. J. Bot. 54: 496. 1967, „solomonensis“.


Obsah