logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk2 Horské kosné lúky

Detail obrázku
Asociácia: Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis, zväz: Polygono-Trisetion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Horská trojštetová lúka s rimbabou karpatskou (Pyrethrum clusii)
Veľká Fatra, Ľubochnianska dolina, (552 m n.m.)
Foto: Katarína Hegedüšová, 20.6.2007
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007