logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al3c Seslerion tatrae, Carici rupestris-Kobresietea bellardii

Detail obrázku
Asociácia: Astragalo australis-Seslerietum tatrae, zväz: Seslerion tatrae, trieda: Elyno-Seslerietea
Alpínske spoločenstvo osídľujúce obnažený neokómový podklad slienitých vápencov s ostrevkou tatranskou (Sesleria tatrae), bodliakom sivým (Carduus glaucinus), zvončekom hrubokoreňovým (Campanula serrata) a vzácnym kozincom južným (Astragalus australis)
Veľká Fatra, lavínový kotol nad osadou Rybô, (1260 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál , 26.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007