logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al3b Seslerio-Asterion serpentimontani

Detail obrázku
Asociácia: Seslerio albicantis-Arctostaphylletum fatrense, zväz: Astero alpini-Seslerion calcariae, trieda: Elyno-Seslerietea
Trávnato-kríčkovité hôľne spoločenstvo s medvedicou lekárskou (Arctostaphyllos uva-ursi), brusnicou obyčajnou (Vaccinium vitis-ideaea), čučoriedkou obyčajnou (Vaccinium myrtillus) a ostrevkou vápnomilnou (Sesleria albicans)
Veľká Fatra, Suchý vrch, (1550 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007