logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al3b Seslerio-Asterion serpentimontani

Detail obrázku
Asociácia: Pulsatillo slavicae-Caricetum humilis, zväz: Astero alpini-Seslerion calcariae, trieda: Elyno-Seslerietea
Endemit Muránskej planiny lykovec muránský (Daphne arbuscula) sa viaže na dealpínske porasty na strmých skalných hranách a hrebienkoch
Muránska Planina, Poludnica-Klin, (730 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.5.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007