logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al3b Seslerio-Asterion serpentimontani

Detail obrázku
Zväz: Astero alpini-Seslerion calcariae, trieda: Elyno-Seslerietea
Alpínsky porast ostrevky vápnomilnej (Sesleria albicans) s gypsomilkou plazivou (Gypsophila repens), astrou alpínskou (Aster alpinus) a bôľhojom alpínskym (Anthyllis alpestris)
Veľká Fatra, Tlstá, (cca 1340 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 1.7.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007