Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 36, č. 1 (2014)

 
str.
Biologické pôdne krusty viatych pieskov na lokalite Sekule, Záhorská nížina (Biological soil crusts of aeolian sands on locality Sekule, Záhorská nížina Lowland)
Drongová, Z. & Kováčik, Ľ.
11–18
Nová lokalita prietržníka sivého (Herniaria incana Lam.) na Slovensku (New locality of Herniaria incana Lam. in Slovakia)
Melečková, Z., Dítě, D. & Eliáš, P., ml.
19–23
Nové lokality taxónov rodu Taraxacum sect. Erythrosperma na Východoslovenskej nížine [New localities of taxa of the genus Taraxacum sect Erythrosperma in the Východoslovenská nížina lowland (Slovakia)]
Dudáš, M.
25–30
Príspevok k aktuálnemu rozšíreniu sitiny pošvatej (Juncus subnodulosus) na Slovensku (Contribution to the current occurence of Juncus subnodulosus in Slovakia)
Dítě, D., Eliáš, P., ml., Melečková, Z. & Sádovský, M.
31–37
Príspevok k rozšíreniu druhu Hydrocotyle vulgaris na Kysuciach (SZ Slovensko) [Contribution to the occurence of Hydrocotyle vulgaris in the Kysuce region (NW Slovakia)]
Zajac, M., Pietorová, E. & Vlčko, J.
39–47
Linnaea borealis(linnéovka severná) na Slovensku [Linnaea borealis (twinflower) in Slovakia]
Jasík, M., Dítě, D., & Eliáš, P., ml.
49–56
Nové zaujímavé floristické nálezy okolia Myjavy (západné Slovensko) II [New interesting floristical findings from the Myjava surroundings (Western Slovakia) II]
Figura, T.
57–63
Jedľové a jedľovo-smrekové lesy na geobotanickej mape Slovenska (Fir and fir-spruce woods on the geobotanical map of Slovakia)
Kučera, P.
65–78
Vodná a močiarna flóra a vegetácia vodných nádrží v oblasti Malých Karpát (Aquatic and marsh flora and vegetation of the water ponds in the Malé Karpaty Mts)
Kochjarová, J., Hrivnák, R. & Oťaheľová, H.
79–95
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2013
Mereďa, P.
3-10
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eláš, P., ml. (ed.)
96–106
Zaujímavejšie fytocenologické zápisy
Šibík, J. (ed.)
107-112
Nositelia titulu Čestný člen SBS a ceny Holubyho pamätná medaila za rok 2013
Mereďa, P.
113-114
Sieťové mapovanie Bielych Karpát
Figura, T., Jongpier, J. W.
115
Jubileá
s. 116: Zaliberová, M.: Náš pán riaditeľ RNDr. Ivan Jarolímek, CSc. jubiluje
116
Recenzie
38: Kormuťák, A.: Businský, R., Velebil, J.: Borovice v České republice, Průhonice: Vyzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradníctví, 2011, 180 p. ISBN 978-80-85116-90-8. 48: Valachovič, M..: Coldea Gh. (ed.), Les associations végétales de Roumanie. Tome 2. Les associations anthropogenes. Presa Universitară Clujeană, 2012. 482 s. ISBN: 978-973-595-372-0. 64: Hindák, F: Komárek J., 2013: Cyanoprokaryota, 3. Teil/Part 3: Heterocytous Genera. In: Büdel B., Gärtner G., Krienitz, L. & Schagerl, M. (Eds), Süsswasserflora von Mitteleuropa/Freshwater Flora of Central Europe, Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg,19/3: 1-1130. ISBN 978-3-8274-2737-3. Cena 179,98 €. 128: Valachovič, M.: Borhidi A., Kevey B., Lendvai G.: Plant communities of Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012, 544 s. ISBN: 978-963-05-9278-9. 129: Hindáková, A.: Hofmann, G., Werum, M. & Lange-Bertalot, H.: Diatomeen im Süßwasser - Benthos von Mitteleuropa. Bestimmungsflora Kieselalgen für die ökologische Praxis. Über 700 der häufigsten Arten und ihre Ökologie. 2. korrigierte Aufl. 2013. 3522 Fig. auf 133 Tafeln. 908 S. cena tvrdej väzby: 129 €.
38, 48, 64, 128, 129
Pokyny pre autorov
130–131
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Brutovská a Andrea Sámelová -