Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Supplementy

 • Dudáš, M. & Gojdičová, E. (eds), 2020: Flóra okolia Bardejova Zborník výsledkov 10. Floristického kurzu SBS a ČBS v Bardejove 1. – 7. 7. 2018. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 42, Suppl. 2, 124 strán. titulka+obsah, pdf
 • Kochjarová, J. (ed.), 2020: Flóra okolia Ružomberka. Zborník výsledkov 9. Floristického kurzu SBS a ČBS v Ružomberku 5. – 11. 7. 2015. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 42, Suppl. 1, 185 strán. titulka+obsah, pdf

 • Eliáš, P. sen. (ed.), 2018: Flóra okolia Zlatých Moraviec Zborník výsledkov 51. Floristického kurzu SBS a ČBS v Zlatých Moravciach 1. – 7. 7. 2012. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 40, Suppl. 1, 106 strán. titulka+obsah, pdf

 • Kliment, J. et al., 2017: Zásady, pravidlá a odporúčania pre tvorbu a revíziu slovenského menoslovia siníc, rias, húb a rastlín. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 39, Suppl. 1, 80 strán. titulka+obsah, pdf

 • Hrivnák, R. (ed.), 2016: Zborník z konferencie k 100. výročiu narodenia kňaza a významného botanika doc. RNDr. Jána Futáka, CSc. (1914–1980) 20.–21. máj 2014 Zvolen. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 38, Suppl. 3, 284 strán. titulka+obsah, pdf
 • Eliáš, P. sen. (ed.), 2016: Populačná biológia rastlín XI 25 rokov pracovnej skupiny populačnej biológie rastlín SBS pri SAV. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 38, Suppl. 2, 168 strán. titulka+obsah, pdf
 • Bačkor M. & Valachovič M. (eds), 2016: Zborník z 10. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. - Bull. Slov. Bot. Spoločn. 38, Suppl. 1. titulka+obsah, pdf

 • Mártonfi P. (ed.), 2014: Flóra okolia Trebišova. Zborník výsledkov 48. Floristického kurzu SBS a ČBS v Trebišove, 5.-11. 7. 2009. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 36, Suppl. 1: 1-80. titulka+obsah, pdf

 • Benčaťová B., Benčať T. (eds), 2010: Flóra a vegetácia Oravy. Zborník z 9. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV 15.-18. September 2009 Námestovo – Slanická Osada. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32, Suppl. 2: 1-258. titulka+obsah, pdf
 • Kochjarová J. (ed.), 2010: Flóra okolia Tornale. Zborník výsledkov 45. Floristického kurzu SBS a ČBS v Tornali, 2.-8. 7. 2006. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32, Suppl. 1: 1-79. titulka+obsah, pdf

 • Škodová I. (ed.), 2007: Flóra a vegetácia Bielych Karpát. Diverzita xerotermnej vegetácie pozdĺž panónsko-karpatskej fytogeografickej hranice a z diplomových prác riešených na území Bielych Karpát. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29, Suppl. 1 (15): 1-175. titulka+obsah, pdf

 • Kolbek J., Valachovič M. (eds), 2006: Xerotermní vegetace středoevropského prostoru. Změny ve vegetaci. Referáty z 3. česko-slovenského geobotanického semináře, Skalice u Litoměřic, České středohoří, 13.-17. 6. 2005. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28, Suppl. 2 (14): 1-152. titulka+obsah, pdf
 • Mertanová S., Smatanová J. (eds), 2006: Floristický kurz Pruské 2003. Zborník výsledkov 45. Floristického kurzu SBS a ČBS Pruské, 29. 6.-5. 7. 2003. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28, Suppl. 1 (12): 1-117. titulka+obsah, pdf

 • Janišová M., Ujházy K., Uhliarová E., Rajtarová N. (eds.), 2004: Cievnaté rastlny nelesných spoločenstiev CHKO a BR Poľana. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 13. titulka, pdf
 • Kolbek J., Valachovič M. (eds), 2004: Vegetační výzkum a mapování regionů. Hranice v geobotanice (referáty z 1. a 2. česko-slovenského geobotanického seminára, Křivoklát - jún 2000, Malá Fatra - jún 2002). Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 11. titulka+obsah, pdf
 • Hrivnák R., Valachovič M. (eds.), 2004: Zborník z 8. zjazdu SBS v Piesočnej pri Moravskom Svätom Jáne (jún 2004). Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 10. titulka+obsah, pdf

 • Mráz P., Mrázová V. (eds), 2003: 39. floristický kurz Slovenskej botanickej spoločnosti a Českej botanickej spoločnosti v Gelnici (2002). Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 9. titulka+obsah, pdf

 • Weber H.E., Moravec J., Theurillat J.-P., 2002: Zprávy Čes. Bot. Společn., Příloha 2002/1. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 8

 • Vozárová M., Sutorý K., 2001: Zprávy Čes. Bot. Společn., Příloha 2001/1. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 7

 • Greuter W. et al., eds. [translated by Marhold, K.], 2000: Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry (Saint Louis Code) [International code of botanical nomenclature (Saint Louis Code)]. Zprávy Čes. Bot. Společn., Příloha 2000/1; Bull. Slov. Bot. Spoločn. Suplement 6

 • Pokluda L., 1999: Bryoflóra Nízkých Tater. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 5. Predaj: dr. P. Turis, NAPANT titulka, pdf
 • Kliment J., 1999: Komentovaný prehľad vyšších rastlín flóry Slovenska, uvádzaných v literatúre ako endemické taxóny I., II. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 4 titulka, pdf I+errata a pdf II.

 • Jurkovičová V., Marhold K., Matisová V., Šípošová H. (eds), 1998: Kto je kto v botanike na Slovensku. titulka, pdf

 • Hrabovec I., 1996: Slovenská botanická spoločnosť včera a dnes. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 3 pdf
 • Uhlířová J., Valachovič M., 1996: Doc. Dr. Pavel Sillinger (1905-1938). Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 2 pdf
 • Hindák, F., 1996: Kľúč na určovanie nerozkonárených vláknitých zelených rias (Ulotrichineae, Ulotrichales, Chlorophyceae). Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 1: 1-77. pdf
 
Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Peter Kučera -