Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 41, č. 1 (2019)

 
str.
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2018
P. Mereďa ml.
3–11
Cardamine occulta – nenápadný neofyt Slovenska [Cardamine occulta – inconspicuous neophyte in Slovakia)
M. Šlenker, J. Zozomová-Lihová & K. Marhold
13–23
Nové zaujímavé floristické nálezy z okolia Myjavy V (západné Slovensko) [New interesting floristical findings from Myjava surroundings V (Western Slovakia)]
T. Figura
25–34
Rozšírenie Comastoma tenellum a Gentiana nivalis na Slovensku (Distribution of Comastoma tenellum and Gentiana nivalis in Slovakia)
J. Kliment
35–51
Zaujímavé nálezy ohrozených cievnatých rastlín z územia stredného Slovenska: komentovaný zoznam údajov z rokov 2017–2018 New information on distribution of vascular plants in the Veľká Fatra Mts – II Interesting findings of endangered vascular plants from the territory of central Slovakia; annotated list of data from 2017–2018)
R. Hrivnák, M. Jasík, D. Blanár, M. Slezák, P. Bagin, D. Dítě, K. Hegedüšová, J. Kliment, F. Máliš, M. Mokráň, D. Tomášiková & K. Ujházy
53–67
Ďalší nový výskyt lindernie pochybnej Lindernia dubia na Slovensku (Another new occurrence of Lindernia dubia in Slovakia)
D. Dítě & Z. Dítě
69–76
Spoločenstvá s Euphorbia maculata a E. prostrata na Slovensku a poznámky k ich syntaxonomickej klasifikácii v strednej Európe (Communities with the Eurphorbia maculata and E. prostrata in Slovakia and comments to their syntaxonomical classification in Central Europe)
P. Eliáš st.
77–88
Veda v 21. storočí – využitie databáz ako nevyhnutná súčasť výskumu v botanike a ekológii
Šibík, J.
110–111
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
89–98
Zaujímavejšie fytocenologické zápisy
Šibík, J. (ed.)
99–102
Nositelia ceny Holubyho pamätná medaila za rok 2018
103
Jubileá
s. 104: Jančovičová, S.: Jubilantka Katka
s. 105: Eliáš, P. st.: 90 rokov od vydania prvého Kľúča k úplnej kvetene Československej republiky

104, 105
Pokyny pre autorov
112–113
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková a Andrea Sámelová -