KAPITOLA III. NOMENKLATÚRA TAXÓNOV PODĽA ICH HIERARCHICKEJ ÚROVNE

SEKCIA 5. MENÁ TAXÓNOV V HIERARCHICKÝCH ÚROVNIACH NIŽŠÍCH NEŽ DRUH (VNÚTRODRUHOVÉ TAXÓNY)


Článok 25

25.1. Nomenklatoricky sa druh alebo akýkoľvek taxón v úrovni nižšej ako druh považuje za súbor jemu podradených taxónov, ak nejaké existujú. Pri hubách holomorfa zahŕňa aj zodpovedajúce morfologické taxóny (pozri Čl. 59).


Príklad 1. Keď sa Montia parviflora (DC.) Greene považuje za druh zahŕňajúci dva poddruhy, časť druhu, ktorá zahŕňa nomenklatorický typ a vylučuje typ mena druhého poddruhu (M. parvifolia subsp. flagellaris (Bong.) Ferris), sa musí písať ako M. parvifolia subsp. parvifolia. Meno M. parvifolia sa vzťahuje na druh ako celok.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah