KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 1. PODMIENKY A DÁTUMY ÚČINNÉHO UVEREJNENIA


Článok 31

31.1. Dátum účinného uverejnenia je dátum, ku ktorému sa tlačený materiál stal prístupným, tak ako je to definované v Čl. 29 a 30. Ak chýba dôkaz na stanovenie nejakého iného dátumu, musí sa ako správny prijať dátum uvedený na tlačenom materiáli.


Príklad 1. Jednotlivé časti diela Willdenow, Species plantarum boli uverejnené takto: 1(1), jún 1797; 1(2), júl 1798; 2(1), marec 1799; 2(2), december 1799; 3(1), 1800; 3(2), november 1802; 3(3), apríl-december 1803 (a neskôr než dielo Michaux, Flora boreali-americana); 4(1), 1805; 4(2), 1806; tieto dátumy, ktoré sú v niektorých prípadoch v nesúlade s rokmi uvedenými na titulných stranách jednotlivých dielov, sú v súčasnosti prijímané ako správne dátumy účinného uverejnenia.

Príklad 2. Dielo T. M. Fries, „Lichenes arctoi“ bolo uverejnené ako nezávisle stránkovaný preprint v roku 1860, ktorý predchádzal uverejnenie zhodnej verzie v časopise (Nova Acta Reg. Soc. Sci. Upsal. 3(3): 103-398. 1861).


31.2. Ak boli separáty z časopisov alebo iných diel daných do predaja vydané vopred, potom sa dátum na separáte prijíma ako dátum účinného uverejnenia, pokiaľ neexistuje dôkaz, že údaj na separáte je chybný.


Príklad 3. Uverejnenie v separátoch vydaných vopred: mená druhov rodu Selaginella, ktoré uverejnil Hieronymus (in Hedwigia 51: 241-272), boli účinne uverejnené 15. októbra 1911, pretože vo zväzku s datovaním 1912, v ktorom článok vyšiel, je uvedené (p. ii), že separát bol vydaný k tomuto dátumu.


Odporúčanie 31A

31A.1. Dátum, ku ktorému vydavateľ alebo jeho agent dodáva tlačený materiál jednému zo zvyčajných distribútorov, by sa mal prijať ako dátum jeho účinného uverejnenia.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah